Τρίτη, 24 Απριλίου 2007

Lost...


Wind blows through my hair...
Reminds me your long, wild fingers...

Touching me...

Sending me to our Heaven...


Your fingertips...
I' ve never felt them...

I might never will...

But I feel their touch...


Lost in a dream I am...
Lost you will be when reality starts...
Life began the moment I saw you...
Life ends in your arms...

Lust is the only word now...
Desire is the only feeling...

Moments of sharing each other's souls...
Craving for them to come...

Don't keep me waiting...

Let yourself in my arms...

Free yourself...
As you let me free...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΠΡΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΠΩ...

Οι σκέψεις γίνονται λέξεις και ξεχύνονται σαν άγρια άλογα που ελεύθερα καλπάζουν σε καταπράσινα λιβάδια...
Θεατής, ανήμπορος να τα ελέγξω, εγώ...
Το ποδοβολητό τους αισθάνομαι στο στήθος μου μέσα κάθε φορά που μια γραφή ολοκληρώνεται...
Παίρνει ζωή, οργανισμός αυτόνομος, μοναδικός...
Αναμνήσεις ενός μελλοντικού ονείρου...
Ξεκομμένο από κάθε παρελθόν ή παρόν...
Ικανό να προσφέρει τον Παράδεισο μέσα από της Κόλασης τις φλόγες...
Την ψυχή μου μπρος στα μάτια σας ακουμπώ...
Απόψε...

Blog Widget by LinkWithin